Оригинал (Original)
Автори: Ласков, Л. Б., Йорданова, Л. Т.
Заглавие: Спътникови Телевизионни Системи от Втора Генерация
Ключови думи: DVB-S2, BCH Codes, LDPC Codes, APSK Modulation

Библиография

  Издание

  XXII TELECOM’2014, стр. стр. 13-21, 2014, България, София, ISSN 1314-2690
  Autors: Laskov, L. B., Jordanova, L. T.
  Title: Second Generation Satellite TV Systems
  Keywords: DVB-S2, BCH Codes, LDPC Codes, APSK Modulation

  References

   Issue

   XXII TELECOM’2014, pp. 13-21, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-2690

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание