Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, Л. Т., Добрев, Д. М., Ласков, Л. Б.
Заглавие: Шумоустойчивост на Спътников Телевизионен Канал, Формиран чрез PSK Метод
Ключови думи: DVB-S/S2, BER, carrier-to-noise ratio, M-PSK, FEC

Библиография

  Издание

  Електроника 2012, стр. стр. 200-205, 2012, България, София, ISSN 1313-3985
  Autors: Jordanova, L. T., Dobrev, D. M., Laskov, L. B.
  Title: Noise immunity of Satellite TV Channel, Formed by PSK Method
  Keywords: DVB-S/S2, BER, carrier-to-noise ratio, M-PSK, FEC

  References

   Issue

   ELECTRONICA 2012, pp. 200-205, 2012, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание