Autors: Ilieva, R. Y., Damyanov, V.
Title: Conceptual model for QoL path analysis in cerebral stroke
Keywords: Cerebral Stroke, Conceptual model, Path analysis, Path models

Abstract: A conceptual model for QoL path analysis in cerebral stroke is proposed. Results of a research on the QoL effects of cerebral stroke are presented. A path model for QoL in cerebral stroke evaluation is estimated

References

  Issue

  International Conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth, CreBUS 2019, Sandanski; Bulgaria; 18 March 2019 through 21 March 2019, vol. CreBUS 2019, pp. 168-172, 2019, Bulgaria, IEEE Inc, ISBN:978-1-7281-3467-3/ DOI: 10.1109/CREBUS.2019.8840039.

  Copyright IEEE Inc

  Full text of the publication

  Цитирания (Citation/s):
  1. Дамянов, Владимир. Проучване на качеството на живот при някои социалнозначими заболявания на ЦНС. Diss. НЦОЗА, 2020. - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

  Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus