Оригинал (Original)
Автори: Станков, И. С., Вергиев, Димитър.
Заглавие: Мениджмънт на информационните технологии
Ключови думи: -

Библиография

  Издание

  [Учебно поагало], стр. стр. 221, 2019, България, София, Либра скорп, ISBN 978-954-471-589-2

  Издателските права се държат от Authors

  Autors: Stankov, I. S., Вергиев, Димитър.
  Title: Мениджмънт на информационните технологии
  Keywords: -

  References

   Issue

   [Учебно поагало], pp. 221, 2019, Bulgaria, София, Либра скорп, ISBN 978-954-471-589-2

   Copyright Authors

   Вид: учебник