Оригинал (Original)
Автори: Цеков, Р. П., Калоянов, Н. Г., Василев, М. П., Пенкова Н., Касабов И., Божков, Ц. Н., Томова М., Матанов, Н. С., Джабарска С., Маркова С.
Заглавие: Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания на промишлени системи и предприятия.
Ключови думи: енергиен одит

Библиография

  Издание

  , 2019, България, ISBN 978-619-188-258-8
  Autors: Tsekov, R. P., Kaloyanov, N. G., Vasilev, M. P., Пенкова Н., Касабов И., Bojkov, C. N., Томова М., Matanov, N. S., Джабарска С., Маркова С.
  Title: Methodical instructions for conducting a survey for energy efficiency and assessment of energy savings of industrial systems and enterprises.
  Keywords: energy audit

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, ISBN 978-619-188-258-8

   Вид: методическо указание