Autors: PEYKOVA, M. D., GEORGIEVA, S. D.
Title: СИНЕРГИЧЕН КОНТРОЛ ПРИ СГЛОБЯВАНЕ
Keywords: членство функция, синергия на маршрутна повърхност, геометри

Abstract: В статията се изследва използването на синергията, размити множества и невронни мрежи в областта на монтажа на обектите. Този подход е изключително ограничен в днешно време защото основната теза в теорията размитата логика е: не се използва в области, в които формулирането на цел и нейното постигане чрез математическо постигане съществува. Експертни становища, които са най-важни, като размити инструменти са резултат от дългосрочена работа в екип. Използването на невронни мрежи в опита на експертите е модерно приложение за контрол на въртенето. Изграждането на невронни мрежи като инструменти за контрол на клъстери от решения, улеснява окончателното разработване на проблема при контрола.

References

    Issue

    НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", pp. 254-257, 2011, Bulgaria, Sozopol

    Вид: публикация в национален форум