Оригинал (Original)
Автори: Мухтаров, И. В.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСТАТЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ НА ТЪНКИ ПЛОЧИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Ключови думи: Метод на крайните елементи, Механика на заваряването, Темпер

Абстракт: С програмния пакет ANSYS са решени топлинната и якостно-деформационната задача за определяне на температурното поле, временните и остатъчни напрежения при ВИГ заваряване с еднослоен челен шев на плочи с дебелина 2 mm от неръждаема стомана AISI 316. Разгледани са особеностите на използвания компютърен модел с двойно елипсоиден топлинен източник. Проверка на числените резултатите е извършена с помощта на опитен стенд измерващ възникващи при заваряване сили. Остатъчните напрежения в близост до шева са определени тензометрично по метода с пробиване на отвор. Получено е добро съответствие между числени и натурни резултати.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 246-249, 2011, България, Созопол
  Autors: MUHTAROV, I. V.
  Title: RESIDUAL STRESSES IN THIN STAINLESS STEEL PLATES SUBJECT TO TIG WEWDING
  Keywords: Finite element method; Welding mechanics; Temperature field; Residual stresses; TIG welding; Hole-drilling method

  Abstract: FEM software (ANSYS) is used to solve the thermal and mechanical problems considering the temperature field and residual stresses in single pass butt weld joint of 2 mm thick plates of ASIS 430 stainless steel subject to TIG welding. Features of the computational model using a double ellipsoidal thermal source are discussed. An experimental device is used to determine forces acting in the joint during welding. The hole-drilling strain gauge method is used to measure the residual stresses near of the weld bead. The numerically obtained results and the experimental data show good agreement.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 246-249, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум