Оригинал (Original)
Автори: Дунчев, Г. К., Синапов, П. В., Кралов, И. М.
Заглавие: ФРИКЦИОННИ САМОВЪЗБУЖДАЩИ СЕ ТРЕПТЕНИЯ НА СИСТЕМА С ПОВЕЧЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪЗБУЖДАНЕ
Ключови думи: триене, самовъзбуждащи се трептения

Абстракт: В работата се изследват фрикционните самовъзбуждащи се трептения на двумасова механична система. Системата притежава два източника на енергия (две повърхнини на триене) и силите на триене са зависими от релативаната скорост на плъзгане. Аналитичните изследвания са илюстрирани с конкретен пример. Определено е влиянието на коефициентите на демпфиране върху устойчивостта.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 226-230, 2011, България, Созопол
  Autors: DUNCHEV, G. K., SINAPOV, P. V., KRALOV, I. M.
  Title: FRICTIONAL VIBRATIONS IN MECHANICAL SYSTEMS INFLUENCED BY MORE THAN ONE EXITATION SOURCES
  Keywords: Friction, Frictional vibrations (stick-slip effekt)

  Abstract: In this work friction vibrations cause by two excitation sources (two frictions surfaces) are studied. The friction forces are calculated as functions of the relative velocity during due to sliding.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 226-230, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум