Оригинал (Original)
Автори: Стефанова-Стоянова, В. В., Стоянов К.
Заглавие: Същност, свойства и предимства на интелигентните разпределителни енергийни мрежи със съхранение на електроенергия
Ключови думи: Smart Grid, distributed grid networks, intelligent management, energy storage, microgrid, ICT.

Абстракт: In the future, the methods and technical means for intelligent control of final energy consumption by economic criteria in real time, based on the integration of electricity and information networks, will become a priority for the construction and operation of Smart Energy Networks (SMART GRIDS), i.e. . Energy Internet. Thus, energy and information processes in micro-networks must be considered as interconnected. Electricity storage is a key element of future smart distributed energy networks.

Библиография

  Издание

  28-ми МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи", 12-13 ноември 2020 – ФНТС, брой 1, стр. стр. 23-29, 2020, България, AUTOMATICA and INFORMATICS, ISBN ISSN 2683-1279

  Издателските права се държат от AUTOMATICA and INFORMATICS

  Autors: StefanovaStoyanova, V. V., Stoyanov K.
  Title: Nature, Properties and Advantages of the Intelligent Distribution Energy Networks with Electricity Storage
  Keywords: Smart Grid; distributed grid networks; intelligent management; energy storage; microgrid; ICT; smart home; smart sities

  Abstract:

  References

   Issue

   28-ми МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи", 12-13 ноември 2020 – ФНТС, issue 1, pp. 23-29, 2020, Bulgaria, AUTOMATICA and INFORMATICS, ISBN ISSN 2683-1279

   Copyright AUTOMATICA and INFORMATICS

   Вид: статия в списание