Оригинал (Original)
Автори: Стойнова, А. В., Бонев, Б. Б.
Заглавие: Инфрачервена термография
Ключови думи: инфрачервена термография, неразрушаващо тестване

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 135, 2019, България, София, Дъ Нет ЕООД, ISBN 978-619-91290-1-2
  Autors: Stoynova, A. V., Bonev, B. B.
  Title: Infrared thermography
  Keywords: infrared thermography, non-destructive testing

  References

   Issue

   , pp. 135, 2019, Bulgaria, Sofia, Дъ Нет ЕООД, ISBN 978-619-91290-1-2

   Вид: книга/глава(и) от книга