Оригинал (Original)
Автори: Георгиева,Х.
Заглавие: ПРЕГЛЕД НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ЗАСЯГАЩИ УПРАВЛЯЕМОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ
Ключови думи: механо-математичен модел, динамика на автомобила

Абстракт: Описани и анализирани са напречните модели на усилия в лек автомобил. За описването на механичната система са използвани методите на векторната механика. Направено е също така и сравнение между тях.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 141-147, 2011, България, Созопол
  Autors: GEORGIEVA,H.
  Title: REVIEW ON THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR VEHICLES' LATERAL STABILITY
  Keywords: mathematical models, vehicles dynamic

  Abstract: In this paper we present the different dynamic models used in yaw stability control. To discribе the mechanical system we use a mathematical model based on the vector-matrix algebra. In the end we make a comparison between them.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 141-147, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум