Оригинал (Original)
Автори: Богева-Златева, М. Й., Пенкова, Н.
Заглавие: Защита на открити повърхности от заснежаване и заскрежаване
Ключови думи: подово отопление, топене на сняг и лед, проектиране, моделиране, спрегнат топлообмен

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от Научна конференция с международно участие ЕМФ 2019, стр. стр. 82- 88, 2019, България, Созопол, Технически университет - София, ISSN 1314-5371
  Autors: Zlateva, M. Y., Penkova N.
  Title: Protection of exposedsurfaces from snow and ice
  Keywords: floor heating systems, snow melting, freeze protection, modelling, conjugate heat transfer

  References

   Issue

   Proceedings of scientific conference with international participation FPEPM 2019, pp. 82- 88, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание