Оригинал (Original)
Автори: Романска, И. С.
Заглавие: Криптография и киберсигурност
Ключови думи: криптография, киберсигурност

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 180, 2019, България, София, Авангард Прима, ISBN ISBN: 978-619-239-180-5
  Autors: Noninska, I. S.
  Title: Cryptography and cyber-security
  Keywords: cryptography, cyber-security

  References

   Issue

   , pp. 180, 2019, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-239-180-5

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание