Оригинал (Original)
Автори: Романски, Р. П., Романска, И. С.
Заглавие: Информационни технологии в бизнеса
Ключови думи: информационни технологии, бизнес процеси, е-правителство, е-бизнес

Библиография

  1. Романски, Р., Нонинска, И., 2010, Информационни технологии в бизнеса, ISBN 978-954-397-007-0, София, 2010 (252 с.), 2-ро, Софияр България, СУБ

Издание

, стр. стр. 252, 2010, България, София, СУБ, ISBN SBN 978-954-397-007-0
Autors: Romansky, R. P., Noninska, I. S.
Title: Information technologis in the business
Keywords: IT, business processes, e-government, e-business

References

  1. Романски, Р., Нонинска, И., 2010, Информационни технологии в бизнеса, ISBN 978-954-397-007-0, София, 2010 (252 с.), 2-ро, Софияр България, СУБ

Issue

, pp. 252, 2010, Bulgaria, Sofia, SUB, ISBN SBN 978-954-397-007-0

Вид: учебник