Оригинал (Original)
Автори: Петров, П. Г.
Заглавие: ЗА ВИСШЕТО АВИАЦИОННО ОБРАЗОВАНИЕ
Ключови думи: висше авиационно образование, ръководител на полета, пилот

Абстракт: Представена е необходимостта от висше авиационно образование за професионалните пилоти, ръководителите на полети и други специалисти в авиацията.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 111-114, 2011, България, Созопол
  Autors: PETROV, P. G.
  Title: ON HIGHER AVIATION EDUCATION
  Keywords: aviation, higher education, airline transport pilot, air traffic controller

  Abstract: The need for higher education for airline transport pilots and air traffic controllers is presented. Some conclusions and generalizations are made.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 111-114, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум