Оригинал (Original)
Автори: Монов,И.
Заглавие: АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЗАПИС ОТ БОРДНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА САМОЛЕТ
Ключови думи: алгоритъм, полетни параметри, черна кутия, авиационно произш

Абстракт: Разработеният алгоритъм служи за разчитане на полетните параметри записани в двоичен файл, който е свален от бордния регистратор на полетни параметри (т.нар. „черна кутия”) на самолет, в случай на авиационно произшествие или с цел контрол на авиационната техника и експлоатацията ú от страна на авиационните оператори.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 89-91, 2011, България, Созопол
  Autors: MONOV,I.
  Title: ALGORITHM FOR DECODING A RECORDING FROM AN AIRCRAFT’S FLIGHT DATA RECORDER
  Keywords: algorithm, flight parameters, black box, accident, objective control, aviation equipment

  Abstract: Developed algorithm is used for reading and decoding the flight parameters which are stored in binary file, downloaded from onboard registrator of events (so called "black box") of a plane in case of accident or used to control and monitor the aircraft systems and its service.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 89-91, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум