Оригинал (Original)
Автори: Лазаров,К.
Заглавие: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СВРЪХЗВУКОВ САМОЛЕТ
Ключови думи: аеродинамика, идентификация, свръхзвуков самолет

Абстракт: Настоящия доклад разглежда основните идеи по създаване на алгоритъм за определяне аеродинамичните характеристики на свръхзвуков самолет с използване на методи на идентификацията и на базата на данните от обективния контрол на полетите.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 76-78, 2011, България, Созопол
  Autors: LAZAROV,K.
  Title: IDENTIFICATION OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF SUPERSONIC PLANE
  Keywords: aerodynamics, identification, supersonic plane

  Abstract: This paper discusses basic ideas about development of an algorithm for determination of aerodynamical properties of a given supersonic aircraft with using methods of identification and the data from the flight contro.l

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 76-78, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум