Оригинал (Original)
Автори: Коробко, И. Е.
Заглавие: Оценка безопасността на аеронавигационна система при малко количество откази
Ключови думи: безопасност, авиационни неуспехи

Абстракт: Представена е възможността за изчисление на безопасността на технически системи при малко количество откази.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 73-75, 2011, България, Созопол
  Autors: KOROBKO, I. E.
  Title: SYSTEM SAFETY ASSESMENT BY SMOL QUANTITY OF FAILURES
  Keywords: Safety, failures aviation

  Abstract: Safety Assesment for Aviation System by smol quantity failures.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 73-75, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум