Оригинал (Original)
Автори: Ковачев,М., Лаковска,Н.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОДХОДА ЗА КАЦАНЕ ПО СХЕМА С НЕПРЕКЪСНАТО
Ключови думи: CDA, Continuous Descent Approach, Aircraft Fuel Consumption,

Абстракт: Настоящата работа има задача да се направи количествена оценка на разхода на гориво при заход за кацане с непрекъснато снижение (CDA) и конвенционален заход за кацане на летище София, за масов за летището тип самолет - А319. Резултатите са получени и валидирани с помощта на статистическа оценка от полетни записи, математическо моделиране на полета и софтуер за планиране на полета на самолета, използван в експлоатацията му.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 62-65, 2011, България, Созопол
  Autors: KOVATCHEV,M., LAKOVSKA,N.
  Title: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) ON THE FUEL CONSUMPTION OF TRANSPORT CATEGORY JET AIRPLANES
  Keywords: CDA, Continuous Descent Approach, Aircraft Fuel Consumption, Flight Numerical Simulation

  Abstract: This work is a part of a more comprehensive study on the environmental effects of the Continuous Descent Approach (CDA) method of aircraft descent and landing if implemented at Sofia airport. A quantitative estimation of the fuel saving in case of CDA compared with conventional approaches for Airbus A319 is performed. The results are obtained by statistical assessment of flight data records, mathematical modeling of the flight and calculations with the aircraft specialized software.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 62-65, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум