Оригинал (Original)
Автори: Романски, Р. П.
Заглавие: Техническа информатика (Ръководство за семинарни упражнения)
Ключови думи: информатика, машинна аритметика, микроархитектура на копютъра,

Библиография

  1. Романски, Р., 2019, Техническа информатика (Ръководство за семинарни упражнения), София, Кинг

Издание

първо, стр. стр. 60, 2019, България, София, Кинг, ISBN 978-954-9518-96-2
Autors: Romansky, R. P.
Title: Technical informatics
Keywords: Informatics, computer aritmetics, microarchitecture of computerRomansky

References

  1. Романски, Р., 2019, Техническа информатика (Ръководство за семинарни упражнения), София, Кинг

Issue

1st, pp. 60, 2019, Bulgaria, Sofia, King, ISBN 978-954-9518-96-2

Вид: ръководство