Оригинал (Original)
Автори: Делчев,П.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ВЪЗДУШНИЯ БОЙ НА САМОЛЕТИ-ИЗТРЕБИТЕЛИ
Ключови думи: анализ на параметрите на полета, тактическа подготовка на ле

Абстракт: Предложен е програмно-математически модел за възстановяването на траекториите и положението на самолетите-изтребители в пространството в единно време, използвайки данните от регистратора на самолета.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2011", стр. стр. 51-54, 2011, България, Созопол
  Autors: DELCHEV,P.
  Title: SYSTEM FOR TACTICAL FLIGHT ANALYSIS-COMBAT AIRCRAFT
  Keywords: analysis of the flight, tactical training of flight crews, 3D-visualization of flights conducted in a single time

  Abstract: In this article is suggested software and mathematical model for the reconstruction of the trajectories and the position of the aircraft-fighters in spacetime using data from the registrar of the plane.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2011", pp. 51-54, 2011, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум