Оригинал (Original)
Автори: Анчев, М. Х.
Заглавие: Силови електронни устройства
Ключови думи: инвертори, преобразувателир силова електроника

Абстракт: Учебникът е предназначен за студенти от бакалавърска степен на Факултета по електронна техника и технологии на Техническия университет - София, изучаващи учебната дисциплина “Силови електронни устройства”. Той може да се използва и от студенти в магистърска степен на същия факултет, изучаващи учебната дисциплина “Електронни енергийни преобразуватели”. Подреждането на материала по глави следва историческото развитие на силовите електронни устройства и е съобразено с електротехническата теория на дуалността: Глава 1 – зависими инвертори; Глава 2 – инвертори на ток; Глава 3 – резонансни инвертори; Глава 4 – инвертори на напрежение; Глава 5 – инвертори със Z – източник; Глава 6 – инвертори с отдаване на енергия в електрозахранващата мрежа; Глава 7 – преобразуватели на променливотокова в променливотокова енергия; Глава 8 – силови електронни устройства за подобряване качеството на електрическата енергия. Включените в учебника въпроси го правят подходящ и за студенти и специалисти, работещи

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 263, 2019, България, ISBN 978-619-167-373-5

  Издателските права се държат от ИТУС

  Autors: Antchev, M. H.
  Title: Power electronic converters
  Keywords: inverters, converters, power electronics

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 263, 2019, Bulgaria, ISBN 978-619-167-373-5

   Copyright ИТУС

   Вид: учебник