Autors: Grasiani, B. S.
Title: Model of Data Bases of Veterinary Medical Journal of Apiary
Keywords: database, veterinary medical journal of apiary, bee colonies

References

    Issue

    , pp. 1-4, 2019, Bulgaria, IEEE, DOI 10.1109/HiTech48507.2019.9128254

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus