Оригинал (Original)
Автори: Терзиев, А. К.
Заглавие: Методи за оценка и анализ на ветрови течения върху терени с оглед енергоефективността им
Ключови думи: ветрови течения, числе ноделиране, оценка енергопроизводство

Библиография

  Издание

  , 2020, България, Симолини 94 ООД, ISBN 978-619-7265-92-7
  Autors: Terziev, A. K.
  Title: Methods for analysis and assessment of wind flows over the terrains in terms of energy production
  Keywords: wind flow, numerical modeing, energy assessment

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Simolini Ltd, ISBN 978-619-7265-92-7

   Вид: монография/части от монография