Оригинал (Original)
Автори: Дуков, И. Н.
Заглавие: Помпи, компресори и вентилатори
Ключови думи: помпи компресори вентилатори

Абстракт: В учебника са разгледани класификацията и принципите на действие, основите на теорията, характеристиките, методите за регулиране, конструктивните особености и експлоатацията на машините за транспортиране на течности и газове, използвани в енергетиката и в другите клонове на индустрията. Поради незначителното повишаване на налягането във вентилаторите практически не се наблюдава изменение на термодинамичното състояние на газа, което дава основание теорията на помпите и вентилаторите да бъде изложена от единни позиции, като теория на машините за транспортиране на несвиваем флуид. Особеностите на работния процес при различните видове компресори, обусловени от термодинамичните фактори, са разгледани в един общ раздел. Учебникът се състои от дванайсет глави, които обхващат следните теми: • класификация, принципи на действие и области на приложение на помпите, компресорите е вентилаторите; • основни параметри на работните флуидни машини; • теория на центробежните машини; • центробежни помпи

Библиография

  Издание

  0, том 0, стр. стр. 0, 2020, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-401-5
  Autors: Dukov, I. N.
  Title: Pumps, Compressors and Fans
  Keywords: pumps compressors fans

  Abstract:

  References

   Issue

   0, vol. 0, pp. 0, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-401-5

   Вид: учебник