Оригинал (Original)
Автори: Dostiyarov A., Musabekov R., Yamanbekova A., Терзиев, А. К.
Заглавие: Influence of Air Distribution on the Formation of Oxides of Nitrogen in the Heat Source
Ключови думи: heat source, micro flame front device, nitrogen oxides, air nozzle, continuous air supply

Библиография

  Издание

  XXIV Научна конференция с международно участие на ЕМФ 2019, 2019, България, Созопол, Изд. на Технически Университет - София, ISSN 1314-5371
  Autors: Dostiyarov A., Musabekov R., Yamanbekova A., Terziev, A. K.
  Title: Influence of Air Distribution on the Formation of Oxides of Nitrogen in the Heat Source
  Keywords: heat source, micro flame front device, nitrogen oxides, air nozzle, continuous air supply

  References

   Issue

   XXIV Scientific Conference with international participation of PEPM, 2019, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание