Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Братованов, Н. Г.
Заглавие: Applications of Digital and Computer Technologies for Control and Motion Simulation of Electromechanical Systems
Ключови думи: electromechanical systems, industrial robotics, motion control, motion simulation, offline programming, CPLD, FPGA, SolidWorks API

Библиография

  Издание

  2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), стр. стр. 1-6, 2020, Турция, Ankara, IEEE Xplore

  Издателските права се държат от IEEE Xplore

  Autors: Zhilevski, M. M., Bratovanov, N. G.
  Title: Applications of Digital and Computer Technologies for Control and Motion Simulation of Electromechanical Systems
  Keywords: electromechanical systems, industrial robotics, motion control, motion simulation, offline programming, CPLD, FPGA, SolidWorks API

  References

   Issue

   2020 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA), pp. 1-6, 2020, Turkey, Ankara, IEEE Xplore

   Copyright IEEE Xplore

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus