Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Мадлена Жилевска.
Заглавие: Управление на електрозадвижванията в металорежещите машини
Ключови думи: електрозадвижвания

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ИнфоВижън, ISBN 978-619-7442-08-3
  Autors: Zhilevski, M. M., Мадлена Жилевска.
  Title: Управление на електрозадвижванията в металорежещите машини
  Keywords: електрозадвижвания

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ИнфоВижън, ISBN 978-619-7442-08-3

   Вид: ръководство