Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Изследване и модернизация на стругови машини с цифрово-програмно управление
Ключови думи: стругови машини, електрозадвижвания, модернизация

Библиография

  Издание

  , 2019, България, ИнфоВижън, ISBN 978-619-7442-26-7
  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Изследване и модернизация на стругови машини с цифрово-програмно управление
  Keywords: стругови машини, електрозадвижвания, модернизация

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, ИнфоВижън, ISBN 978-619-7442-26-7

   Вид: монография/части от монография