Оригинал (Original)
Автори: Розева, А. Г., Делийска, Б.П.
Заглавие: Системи за управление на бази данни
Ключови думи: Бази данни, Системи за управление на бази, SQL данни,

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 212, 2012, България, Издателство на ТУ-София, ISBN 978-954-438-960-4
  Autors: Rozeva, A. G., Delijska, B.P.
  Title: Database Management Systems
  Keywords: Databases, Database Management Systems,SQL

  References

   Issue

   , pp. 212, 2012, Bulgaria, Technical university of Sofia, ISBN 978-954-438-960-4

   Вид: учебник