Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Marcheva, Y. S., Nikolov, N. D., Tsonev, V. T.
Title: Methods for preparation of corroded steel specimens for mechanical testing
Keywords: corrosion, mechanical testing

References

    Issue
    MATEC Web of Conferences, vol. 287, pp. 07004, 2019, France, EDP Sciences

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева