Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Marcheva, Y. S., Loukaycheva, M. H., Dimova, B. D., Tsonev, V. T., Kuzmanov, N. I.
Title: Microscopic and surface analyses of corroded Mg alloys
Keywords: Mg alloys, corrosion, microscopy

References

    Issue
    IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, vol. 618, pp. 012092, 2019, United Kingdom, IOP Publishing

    Вид: публикация в международен форум, индексирана в Scopus и Web of Science

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева