Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н.
Заглавие: АНТЕНА ТИП ЛИСТ НА МЬОБИУС
Ключови думи: Антена, Лист на Мьобиус, Антенни симулации, Антенно съгласуване

Библиография

  Издание

  UNITECH 2017, том 2, стр. стр. 89-92, 2017, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N.
  Title: MÖBIUS STRIP SHAPED ANTENNA
  Keywords: Antenna, Möbius Strip, Antenna simulations, Antenna matching

  References

   Issue

   UNITECH 2017, vol. 2, pp. 89-92, 2017, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум