Оригинал (Original)
Автори: Ангелов, К. Н.
Заглавие: ЕНЕРГЕТИЧНО ИНДУЦИРАНИ СМУЩЕНИЯ ПРИ УСЛУГИТЕ ОТ СЛУЖБАТА ЗА СТЕРЕОФОНИЧНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Ключови думи: Стереофонично радиоразпръскване, Интерференция, Интермодулационни продукти

Библиография

  Издание

  UNITECH 2018, том 2, стр. стр. 47-51, 2018, България, Габрово, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Angelov, K. N.
  Title: ENERGETIC INDUCED INTERFERENCES AT FM BROADCAST SERVICES
  Keywords: FM Broadcast; Interferences; Intermodulation products

  References

   Issue

   UNITECH 2018, vol. 2, pp. 47-51, 2018, Bulgaria, Gabrovo, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум