Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Christoff, N. V., Manolova, A. H., Jorda, L., Viseur, S., Bouley, S., Mari, J-L.
Title: Level-set based algorithm for automatic feature extraction on 3D meshes: Application to crater detection on Mars
Keywords: Geometric features, 3D mesh, Automated crater detection, Curvature analysis, Neural network, Mars

References

    Issue
    Computer Vision and Graphics. ICCVG 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11114, pp. 103-114, 2018, Poland, Springer, Cham, ISBN 978-3-030-00691-4

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Никол Веселинова Христова