Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mladenov, V. M., Kirilov, S. M.
Title: Advanced memristor model with a modified Biolek window and a voltage-dependent variable exponent
Keywords: memristor, nonlinear ionic dopant drift, modified Biolek window function, voltage-dependent exponent

References

    Issue
    , 2018, Poland,

    Вид: статия в списание

    Въведена от: гл. ас. д-р Стоян Михайлов Кирилов