Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mladenov, V. M., Kirilov, S. M.
Title: A Nonlinear Memristor Model with Activation Thresholds and Variable Window Functions
Keywords: memristor; electric field; nonlinear dopant drift; window function; activation threshold

References

    Issue
    , 2016, Hungary,

    Вид: постер/презентация в международен форум

    Въведена от: гл. ас. д-р Стоян Михайлов Кирилов