Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Mladenov, V. M., Kirilov, S. M.
Title: A Memristor Model with a Modified Window Function and Activation Thresholds
Keywords: nonlinear dopant drift, modified window function, voltage-dependent exponent , activation thresholds

References

    Issue
    , 2018, Italy,

    Вид: постер/презентация в международен форум

    Въведена от: гл. ас. д-р Стоян Михайлов Кирилов