Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M.
Title: Coal ash zeolite as a self-catalytic-chemisorption system for conversion of carbon dioxide to hydrocarbons
Keywords: Coal ash, zeolite, self-catalytic-chemisorption, carbon dioxide convertion

References

    Issue
    Proceeding of CEST 2019, pp. 605, 2019, Greece,

    Вид: публикация в международен форум

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева