Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Shoumkova, A.
Title: Recycling of Lignite Coal Fly Ash by its Conversion into Zeolites
Keywords: Lignite Coal, Fly Ash, Conversion into Zeolites

References

    Issue
    Coal Combustion and Gasification Products, 2014, United States, University of Kentucky Center for Applied Energy Research & American Coal Ash Association, ISSN 1946-0198

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева