Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Lazarova,K., Boycheva, S. V., Vasileva, M., Zgureva, D. M., Georgieva, B., Babeva, T.
Title: Zeolites from fly ash embedded in a thin niobium oxide matrix for optical and sensing applications
Keywords: Coal ash, Thickness of the film

References

    Issue
    Journal of Physics: Conference Series, vol. 1186, 2019, United Kingdom, IOP Publishing Ltd, ISSN 1742-6588

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева