Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Boycheva, S. V., Zgureva, D. M., Barbov, B., Kalvachev, Yu.
Title: Synthetic micro- and nanocrystalline zeolites for environmental protection systems
Keywords: Environmental protection systems, Synthetic zeolites

References

    Issue
    NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, vol. 39, pp. 443-450, 2015, Germany, Springer, ISSN 1874-6489

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: докт. гл. ас. д-р Деница Маринова Згурева