Оригинал (Original)
Автори: Тодорова, Т. П.
Заглавие: Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали, Дисертация
Ключови думи: Mn-Zn ферити, електрическа проводимост, диелектрична проница

Библиография

  Издание

  Технически Университет Варна, стр. стр. 1-131, 2018, България, Варна
  Autors: Todorova, T. P.
  Title: Electrical properties of Mn-Zn ferrites, PhD Thesis
  Keywords: Mn-Zn ferrites, electrical conductivity, permittivity, frequency dependencies, measurements, modelling, power loss

  References

   Issue

   Technical University of Varna, pp. 1-131, 2018, Bulgaria, Varna

   Вид: дисертация