Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М.
Заглавие: Сравнителен анализ между постоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в металорежещите машини
Ключови думи: електрозадвижване, постояннотокови двигатели, промен- ливотокови двигатели, металорежещи машини, ЦПУ

Библиография

  Издание

  Научна конференция TechCo- Ловеч, Технически колеж - Ловеч, том 1, брой 1, стр. стр. 103-109, 2018, България, Ловеч, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габровоколеж - Ловеч, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M.
  Title: Сравнителен анализ между постоянно и променливотокови електрозадвижвания, приложими в металорежещите машини
  Keywords: електрозадвижване, постояннотокови двигатели, промен- ливотокови двигатели, металорежещи машини, ЦПУ

  References

   Issue

   Научна конференция TechCo- Ловеч, Технически колеж - Ловеч, vol. 1, issue 1, pp. 103-109, 2018, Bulgaria, Lovech, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум