Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Елеонора Димитрова.
Заглавие: Задвижване на роботизирана кола чрез микроконтролер Ардуино
Ключови думи: Ардуино, роботизирана кола

Библиография

  Издание

  Научна конференция TechCo- Ловеч, том 1, брой 1, стр. стр. 58-63, 2017, България, Ловеч, Технически колеж - Ловеч, ISSN 2535-079X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M., Елеонора Димитрова.
  Title: Задвижване на роботизирана кола чрез микроконтролер Ардуино
  Keywords: Ардуино, роботизирана кола

  References

   Issue

   Научна конференция TechCo- Ловеч, vol. 1, issue 1, pp. 58-63, 2017, Bulgaria, Lovech, Технически колеж - Ловеч, ISSN 2535-079X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум