Autors: Pavlov, D. T., Ivanov, D. D., Petrov, V. E.
Title: Energy efficient and biodynamic lighting for science and education establishments
Keywords: Energy efficient, biodynamic lighting

References

    Issue

    , 2019, Bulgaria,

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus