Оригинал (Original)
Автори: Николов, Д. А., Лазарова-Мицева, М. К.
Заглавие: Методи и алгоритми за оптимизация при планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятия
Ключови думи: enterprise resource planning, business process management, optimization, job shop scheduling, metaheuristics, machine learning

Абстракт: The paper deals with the problem of improvement and optimization in enterprises and organizations as well as the possibilities to use optimization methods and algorithms for resource planning and business project management. Various methods and algorithms for optimization, including adaptive and heuristic algorithms are presented in view of solving job shop scheduling problem for resource planning in ERP. A general framework for resource planning and business process management is suggested that utilizes ant colony optimization, genetic algorithms and reinforcement learning.

Библиография

  Издание

  International Conference "Automatics and Informatics'2019", стр. стр. 93-96, 2019, България, Sofia, САИ, ISSN 1313-1869
  Autors: Nikolov, D. A., Lazarova, M. K.
  Title: METHODS AND ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION IN RESOURCE PLANNING AND BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN ENTERPRISES
  Keywords: enterprise resource planning, business process management, optimization, job shop scheduling, metaheuristics, machine learning

  Abstract: The paper deals with the problem of improvement and optimization in enterprises and organizations as well as the possibilities to use optimization methods and algorithms for resource planning and business project management. Various methods and algorithms for optimization, including adaptive and heuristic algorithms are presented in view of solving job shop scheduling problem for resource planning in ERP. A general framework for resource planning and business process management is suggested that utilizes ant colony optimization, genetic algorithms and reinforcement learning.

  References

   Issue

   International Conference "Automatics and Informatics'2019", pp. 93-96, 2019, Bulgaria, Sofia, SAI, ISSN 1313-1869

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание