Оригинал (Original)
Автори: Жилевски, М. М., Михов, М. Р.
Заглавие: Study of spindle drives for boring machines
Ключови думи: boring machines, electric drives, spindle

Библиография

  Издание

  6th International BAPT Conference “Power Transmissions 2019”, том 287, стр. стр. 1-6, 2019, България, Varna, MATEC Web of Conferences, ISSN 2261- 236X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zhilevski, M. M., Mikhov, M. R.
  Title: Study of spindle drives for boring machines
  Keywords: boring machines, electric drives, spindle

  References

   Issue

   6th International BAPT Conference “Power Transmissions 2019”, vol. 287, pp. 1-6, 2019, Bulgaria, Varna, MATEC Web of Conferences, ISSN 2261- 236X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science