Оригинал (Original)
Автори: Терзиева, С. Д.
Заглавие: Полеви проблеми при минимизация на външни загуби в едномодови оптични влакна
Ключови думи: Едномодови оптични влакна, Външни загуби

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 136, 1999, България, София
  Autors: Terzieva, S. D.
  Title: Field problems at outer losses minimization in single-mode optical fibers
  Keywords: Single-mode optical fibers,Outer losses

  References

   Issue

   , pp. 136, 1999, Bulgaria, Sofia

   Вид: дисертация