Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Лукайчева, М. Х., Марчева, Й. С.
Заглавие: Corrosion of metals and metal protection – Laboratory Experiments
Ключови думи: corrosion, laboratory experiments

Библиография

  Издание
  , 2012, България, София, Издателство на ТУ- София, ISBN ISBN: 978-619-167-011-6

  Autors: Loukaycheva, M. H., Marcheva, Y. S.
  Title: Corrosion of metals and methods of prpotection - Laboratoty experiments
  Keywords: corrosion, laboratory experiments

  References

   Issue
   , 2012, Bulgaria, Sofia, Publishing house of Technical University- Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-011-6

   Вид: ръководство

   Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева